Welkom op de glasvezel informatie site

Voortgang aanleg glasvezelaansluitingenlogo origineel

Recreatiegebied De Borkeld, Holten

De aftrap

Afgelopen donderdag 9 februari 2017 was de officiële aftrap van de aanleg van glasvezel aansluitingen in het buitengebied van Rijssen-Holten, waaronder ons recreatiegebied De Borkeld ook valt. De starthandeling werd verricht door gedeputeerde van de provincie Overijssel Eddy van Hijum, wethouder Roland Cornelissen en Dick Wessels van Delta Infratechniek.

In de gehouden speeches werd in het bijzonder aandacht besteed aan het unieke van dit project. Gedeputeerde Eddy van Hijum memoreerde dat Rijssen-Holten de eerste gemeente is waaraan de provincie subsidie heeft verstrekt ten behoeve van de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Het unieke is zeker ook dat onze recreatiewoningen worden meegenomen in dit project! Momenteel is het deelnemerspercentage al 70%.

De uitrol is begonnen

Wie begin februari in ons recreatiegebied is geweest, heeft kunnen zien dat al met de aanleg is begonnen. De woningen van twee zijpaden van de Vianenweg zijn inmiddels al voorzien van aansluitingen.

Om de overlast voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken, hebben wij met Delta Infratechniek (het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de aanleg) afgesproken dat zij zoveel mogelijk pad voor pad afronden. Helaas is enige overlast tijdens de werkzaamheden niet te vermijden!

 

De gevolgde en te volgen procedures

Alle eigenaren die bij de gemeente tijdens de “vraagbundelingsaktie” hebben aangegeven een glasvezelaansluiting te willen, worden door Delta Infratechniek benaderd voor een zogenaamde schouw. Bij de schouw wordt met de eigenaar / bewoner overlegd en afgesproken waar de huisaansluiting moet worden geplaatst. Er wordt dan ook een machtigingsformulier uitgereikt t.b.v. de automatische incasso van 675 Euro. Dit bedrag wordt door Delta Infratechniek geïncasseerd zodra de aansluiting is opgeleverd.

Een machtigingsformulier kunt u eventueel ook via deze link downloaden: Machtiging Rijssen-Holten Fase 5 v3.  U kunt het ingevulde en ondertekende formulier sturen naar: Delta Infratechniek, Antwoordnummer 673, 7440VH, Rijssen of u kunt het overhandigen aan de schouwer.

Glasvezel verdeelstation

Voor het maken van een afspraak voor de schouw wordt gebruik gemaakt van de adressen, telefoonnummers en emailadressen, destijds op het betreffende vraagbundelingsformulier ingevuld.

Na de schouw brengt een graafploeg de glasvezelkabel tot het afgesproken punt. Vervolgens wordt het “glasvezel aansluitkastje”  in de woning afgemonteerd.

Zodra Delta Infratechniek klaar is met de werkzaamheden krijgt de betrokken eigenaar een email dat de providers diensten (b.v. internet, TV en/of telefoon) kunnen leveren.

In tegenstelling tot eerdere berichten, kunt u zelf bepalen of en wanneer u diensten bij één van de providers wilt afnemen.

Zoals gezegd bedragen de kosten voor de aanleg een vast bedrag van eenmalig 675 Euro (incl. BTW). Dit is onafhankelijk van de lengte van de benodigde kabel en de hoeveelheid graafwerk.

Indien Delta Infratechniek geen gegevens van u heeft (b.v. omdat u niet aan de vraagbundelingsaktie van de gemeente heeft meegedaan), dan krijgt u geen glasvezelaansluiting.

Wilt u toch nog een aansluiting dan is het zaak contact op te nemen met Delta Infratechniek via www.glasvezelinhetbuitengebied.nl onder: “Aanmelden Rijssen-Holten”.

Om gebruik te kunnen maken van het aktietarief van 675 Euro, dient de betreffende aansluiting wel gerealiseerd te worden vóórdat de aanleg werkzaamheden in het betreffende pad op de Borkeld worden afgerond. Wilt u later een aansluiting dan worden aanzienlijk hogere kosten in rekening gebracht.

De providers waarvan u gebruikt kunt maken voor het leveren van diensten op de glasvezel zijn in ieder geval: KPN, XS4ALL en Telfort. Wilt u advies inwinnen over wat voor u een interessante aanbieder kan zijn dan kunt u eventueel informatie inwinnen bij “HelloWorldGlasvezel” (telefoon: 0548-745745)

 Communicatie

De gemeente zal de betrokken bewoners op de hoogte houden van de voortgang. Op de website van de gemeente staat alle actuele informatie.

Logo rijssen-holten
klik op het logo hiernaast voor directe toegang tot de betreffende site van de gemeente.

 

De site van Delta Infratechniek heeft het volgende adres: www.glasvezelinhetbuitengebied.nl. Delta Infratechniek is als volgt via email bereikbaar: info@glasvezelinhetbuitengebied.nl

Daarnaast zal de Eigenarenvereniging via deze specifiek voor dit doel opgezette site (www.glasvezel-op-de-borkeld.nl) en ook via onze verenigings-site www.evdeborkeld.nl u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen op dit gebied.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u gebruik maken van het specifieke email adres: info@glasvezel-op-de-borkeld.nl of het algemene emailadres van de vereniging info@evdeborkeld.nl. Desgewenst kunt u ook contact opnemen met de secretaris van de Eigenarenvereniging (voor details zie de pagina: “contact”)

 logo origineel