Welkom op de glasvezel informatie site

Aanleg breedband internet op het recreatiegebied De Borkeld

Het-gaat-doorTot onze voldoening heeft de gemeenteraad 13 november 2015  het voorstel van B&W aangenomen om het gehele buitengebied – dus inclusief de recreatiewoningen – de mogelijkheid van een glasvezelaansluiting te bieden. Voorwaarde is wel dat minimaal 60% van het totale aantal woningen in het buitengebied meedoet.

Inmiddels heeft de gemeente Rijssen-Holten bekend gemaakt dat al 65% van de bewoners van het buitengebied – inclusief het Recreatiegebied De Borkeld – heeft aangegeven gebruik te willen maken van een mogelijkheid tot aansluiting op een glasvezelnetwerk. Met andere woorden: de glasvezelaanleg in het buitengebied gaat door! Zie het persbericht van de gemeente .

Het bestuur van de Eigenarenvereniging De Borkeld is content met deze positieve ontwikkeling. Het is een unieke kans om ook de recreatiewoningen te laten “meeliften” op de uitrol van een glasvezelnetwerk in het gehele buitengebied. Een tweede kans en mogelijkheid later in de tijd ligt niet in het verschiet, daarbij in het achterhoofd houdend dat een voldoende snelle internetverbinding en TV van voldoende kwaliteit steeds meer onontbeerlijk wordt. Ook zullen de oude analoge telefoonverbindingen alleen maar verder dalen in kwaliteit.  De verhuurbaarheid en de verkoopbaarheid van recreatiewoningen zonder een voldoende snelle internetaansluiting zal ook steeds lastiger worden. Kortom, glasvezel is van deze tijd, óók voor onze recreatiewoningen!

Vervolgtraject  (update: 31-07-2016)Glasvezel verdeelstation

Oorspronkelijk hoopte de gemeente uiterlijk in september 2016 met de aanleg te kunnen beginnen. Helaas is nu gebleken dat het opstarten van de realisatie de gemeente toch meer tijd kost dan oorspronkelijk gedacht.

De afhandeling van de subsidieaanvraag bij de provincie Overijssel is nog niet afgerond. Vooralsnog zijn er – volgens de projectleider van de gemeente – geen problemen met deze subsidieaanvraag. Het duurt alleen langer dan gedacht. De projectleider verwacht dat de provincie uiterlijk in oktober 2016 hierover een besluit neemt.

Medio juli 2016 zijn geïnteresseerde partijen door de gemeente uitgenodigd in te schrijven op de aanleg, het beheer en de exploitatie van het glasvezelnetwerk in het buitengebied. Daar het een nationaal openbare aanbestedingsprocedure betreft zullen de hieruit voortvloeiende onderhandelingen naar verwachting enkele maanden in beslag nemen. De gemeente hoopt de aanbestedingsprocedure uiterlijk in oktober 2016 af te ronden.

Vervolgens zullen de bewoners nog een aanbod moeten krijgen en hierop reageren.

Bovenstaande betekent helaas dat niet verwacht mag worden dat er in het jaar 2016 al veel gerealiseerd kan worden van het aanleg traject. Zoals de aangepaste planning er nu uitziet zal de aanleg van het glasvezelproject in het buitengebied naar alle waarschijnlijkheid het gehele jaar 2017 in beslag nemen.

Communicatie

De gemeente zal de betrokken bewoners op de hoogte houden van de voortgang. Op de website van de gemeente staat alle actuele informatie.

Logo rijssen-holten
klik op het logo hiernaast voor directe toegang tot de betreffende site van de gemeente.

 

Daarnaast zal de Eigenarenvereniging via deze specifiek voor dit doel opgezette site (www.glasvezel-op-de-borkeld.nl) en ook via onze verenigingssite www.evdeborkeld.nl u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Primair zal de communicatie echter door de gemeente worden verzorgd.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u gebruik maken van het specifieke email adres: info@glasvezel-op-de-borkeld.nl of het algemene emailadres van de vereniging info@evdeborkeld.nl. Desgewenst kunt u ook contact opnemen met de secretaris van de Eigenarenvereniging (voor details zie de pagina: “contact”)

 logo origineel